اچ باتری جهت رفاه حال مشتریان و همکاران، شرایط گارانتی منعطفی را برای تمامی محصولات خود در نظر گرفته است تا خریداران عزیز، بر اساس شرایط خود، گارانتی محصول را انتخاب نمایند.

مدت گارانتی‌ محصولات 400 روزه، 200 روزه و بدون گارانتی است که بر اساس انتخاب خریدار، برای هر محصول قابل اعمال است.

تمامی محصولات اچ باتری دارای هولوگرام تاریخ‌دار می باشد که ملاک و شرط اصلی صحت گارانتی است و تاریخ درج شده بر روی آن، زمان شروع گارانتی محسوب می گردد. با توجه به این موضوع از کندن یا مخدوش کردن این هولوگرام، به شدت خودداری نمایید تا گارانتی شما با مشکل مواجه نگردد.

huawei-chargers-icon2

شرایط گارانتی شارژر

گارانتی 200 روزه

موارد شامل گارانتی :
1- شارژ نکردن کابل و شارژر
2- دیر شارژ کردن کابل و شارژر

شرایط لغو گارانتی :
1- ایراد فیزیکی کابل و شارژر
2- رشته رشته شدن کابل و شارژر

دریافت بدون گارانتی
می توانید این محصول را بدون گارانتی دریافت نمایید.

huawei-cables-icon2

شرایط گارانتی کابل

گارانتی 200 روزه

موارد شامل گارانتی :
1- شارژ نکردن کابل
2- دیر شارژ کردن کابل

شرایط لغو گارانتی :
1- ایراد فیزیکی کابل
2- رشته رشته شدن کابل

دریافت بدون گارانتی
می توانید این محصول را بدون گارانتی دریافت نمایید.

huawei-adaptors-icon2

شرایط گارانتی‌ آداپتور

گارانتی 200روزه

موارد شامل گارانتی:
1- شارژ نکردن آداپتور
2- دیر شارژ کردن آداپتور

موارد لغو گارانتی :
1- ایراد فیزیکی آداپتور
2- سوختگی آداپتور
3- مشاهده اعلائم تعمیر آداپتور
4- پاک شدن هولوگرام روی آداپتور

دریافت بدون گارانتی
می توانید این محصول را بدون گارانتی دریافت نمایید.

huawei-batteries-icon2

شرایط گارانتی‌ باتری

گارانتی 400 روزه

موارد شامل گارانتی:
1- بادکردن باتری
2- شارژ نشدن باتری
3- دشارژ سریع باتری
4- دیر شارژ شدن

موارد لغو گارانتی :
1- ایراد فیزیکی باتری
2- پاره شدن فلت باتری
3- پاک شدن هولوگرام تاریخ‌دار روی باتری

گارانتی 200 روزه

موارد شامل گارانتی:
1- شارژ نشدن باتری
2- دشارژ سریع باتری
3- دیر شارژ شدن

شرایط لغو گارانتی :
1- بادکردن باتری
2- ایراد فیزیکی باتری
3- پاره شدن فلت باتری
4- پاک شدن هولوگرام تاریخ‌دار روی باتری

دریافت بدون گارانتی
می توانید این محصول را بدون گارانتی دریافت نمایید.